Tel. 512 138 545

Twój koszyk: masz 0 prod. za 0,00 zł

O Sklepie

Marka Armand jest już dobrze rozpoznawalna w świecie urządzeń do bioenergoterapii na całym świecie.
 
Produkujemy ręcznie, w ograniczonych ilościach, zgodnie z zasadami etycznymi i troską o środowisko. 
 
 
Inspirując się naturą, pracujemy z najlepszymi na świecie materiałami, aby tworzyć innowacyjne produkty do bioenergoterapii wyłącznie dostępne u nas. Zgodnie z zasadami nowoczesnego designu nasza kolekcja zapperów jest ponadczasowa i funkcjonalna. Edytujemy klasykę, czyli zappery i inne produkty do bioenergoterapii, do najbardziej zaawansowanych konstrukcji, aby ujawnić ogromną jakość i piękno użytych materiałów. Dokładność zakorzeniona w prawie czterdziestoletniej, tradycyjnej produkcji na małą skalę. Takie są właśnie doskonałe zappery.
 
Nic nie podziała dla Ciebie lepiej, niż Zapper Armand. Dlatego tak bardzo cenimy sobie wyjątkową jakość, doskonałe wykonanie i niezrównany komfort użytkowania. I tworzymy takie produkty od prawie czterech dekad.
 
Nasze zappery i produkty do bioenergoterapii są wykonywane ręcznie. To cechy, które są gwarancją absolutnej autentyczności i ręcznej pracy. 
 
Jak interpretujemy naszą pracę? Nasza praca to dewiza jakości, która nadaje zapperom: charakter, pochodzenie i przeznaczenie. Jest to termin, który obejmuje szereg unikalnych praktyk, od ręcznej pracy po najnowsze technologie wykorzystywane do tworzenia nowych lub innowacyjnych projektów i produktów.
 
Ręczna praca we wszystkich formach wymaga czasu, umiejętności i staranności na każdym etapie procesu produkcyjnego. Efektem są produkty, w które nasi klienci chcą inwestować, które chcą pielęgnować i zatrzymywać na dłużej, co jest lepsze dla nich i lepsze dla środowiska. 


The Armand brand is already well recognized in the world of bioenergy therapy devices around the world.
 
We produce by hand, in limited quantities, in accordance with ethical principles and care for the environment. 
 
 
Inspired by nature, we work with the best materials in the world to create innovative bioenergy therapy products only available from us. Following the principles of modern design, our zapper collection is timeless and functional. We edit the classics, i.e. zappers and other bioenergy products, to the most advanced constructions to reveal the great quality and beauty of the materials used. Craftsmanship rooted in nearly forty years of traditional small-scale family production. These are the perfect zappers.
 
Nothing will work better for you than the Zapper Armand. That is why we value exceptional quality, perfect workmanship and unparalleled comfort of use. And we have been creating such products for almost four decades.
 
Our zappers and bioenergy products are handmade: for this reason, they can bear minor imperfections. These features, which vary from item to item, are a guarantee of absolute authenticity and handcrafted workmanship.
 
How do we interpret our work? Craftsmanship is a quality motto that gives zappers: character, origin and purpose. It is a term that covers a range of unique practices, from handcrafted traditional craftsmanship to the latest technology used to create new or innovative designs and products.
 
Craftsmanship in all its forms requires time, skill and care at every stage of the manufacturing process. The result is products that our customers want to invest in, care for and keep for longer, which is better for them and better for the environment. 

U nas zapłacisz przez:

PayU i PayPal

Porównywarka

Wybierz produkty do porównania

Oprogramowanie KQS.store

© Armand. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.