Tel. 512 138 545

Twój koszyk: masz 0 prod. za 0,00 zł

Zapper Armand Hulda Clark Generator Terapeutyczny
Zapper Hulda Clark Armand

2 999,00 1 499,00

Zapper Armand Hulda Clark Therapeutic Generator
Zapper Hulda Clark Armand ENG

2 999,00 1 499,00

Miedziane siatki Eemana Armand MAXI
Miedziane siatki Eemana Armand MAXI

2 999,00 1 499,00

Zapper tDCS Armand
Zapper tDCS Armand

6 999,00 3 499,00


Firma Armand produkuje najwyższej jakości zappery i wykrywacze metali w Polsce. Tradycja firmy sięga 1985 roku.Jesteśmy producentem zapperów wartych swojej ceny.


Nasz flagowy produkt Zapper Armand Hulda Clark to generator terapeutyczny zaprojektowany na podstawie książki dr Huldy Clark, używany do usuwania z organizmu w warunkach domowych szkodliwych patogenów takich jak: wirusy, grzyby, bakterie i pasożyty. Zapper jest wykorzystywany przy elektroterapii i bioenergoterapii oraz działa na zasadzie biorezonansu. Wysoka jakość wykonania i nowe, autorskie działanie opracowane przez naszą firmę. Wyprodukowany w Polsce, ręczną pracą z użyciem najwyższej jakości materiałów, takich jak ręcznie polerowana miedź.

Jesteśmy producentem wykrywaczy metali dla profesjonalistów.


Nasze detektory metali są ręcznie wytwarzane w Polsce od 1985 roku tradycyjnymi metodami. Armand jest jedną z pierwszych polskich firm produkującą do dzisiaj uznane wykrywacze metalu. Naszymi głównymi odbiorcami są poszukiwacze, hobbyści, archeolodzy, a także gminy, przedsiębiorstwa komunalne i budowlane, branża wodno-kanalizacyjna oraz tartaczna.


Armand to polska firma produkująca zappery i wykrywacze metali od 1985 roku, a nasz sklep internetowy działa już od 2008 roku.

Wszystkie nasze zappery i wykrywacze metali wykonujemy na zamówienie, z ręczną precyzją w Polsce. Nasze produkty powstają w ograniczonych ilościach, zgodnie z zasadami etycznymi i troską o środowisko.Jak interpretujemy naszą pracę? Praca rzemieślnicza to dewiza jakości, która nadaje wykrywaczom metali i zapperom: charakter, pochodzenie i przeznaczenie. Jest to termin, który obejmuje szereg unikalnych praktyk, od ręcznego rzemiosła tradycyjnego po najnowsze technologie wykorzystywane do tworzenia nowych lub innowacyjnych projektów i produktów.

Rzemiosło we wszystkich jego formach wymaga czasu, umiejętności i staranności na każdym etapie procesu produkcyjnego. Efektem są produkty, w które nasi klienci chcą inwestować, które chcą pielęgnować i zatrzymywać na dłużej, co jest lepsze dla nich i lepsze dla środowiska.


The Armand company has been producing the highest quality zappers and bioresonance products in Poland since 1985.We are a manufacturer of zappers and bioenergy products.


Our flagship product Zapper Armand Hulda Clark is a therapeutic generator designed on the basis of Dr. Hulda Clark's book, used to remove harmful pathogens such as viruses, fungi, bacteria and parasites from the body at home. Zapper is used in electrotherapy and bioenergotherapy and works on the principle of bioresonance. High-quality workmanship and a new, proprietary action developed by our company. Made in Poland, by hand with the use of the highest quality materials, such as hand-polished copper.


We offer a fast worldwide delivery by DPD or FedEx courier. We ship orders all over the world. Really, to every country in the world in one, low shipping costs.

All our zappers are made to order, with manual precision in Poland. Our products are produced in limited quantities, in accordance with ethical principles and care for the environment.

Our online store has been operating since 2008.

Check how to order our products hereHow do we interpret our work? Craftsmanship is the motto of quality that gives zappers: character, origin and destiny. It is a term that encompasses a range of unique practices, from handcrafted traditional craftsmanship to the latest technology used to create new or innovative designs and products.

Craftsmanship in all its forms requires time, skill and care at every stage of the manufacturing process. The result is products that our customers want to invest in, care for and keep for longer, which is better for them and better for the environment.Oprogramowanie KQS.store

© Armand. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.